top of page

KÖNYVAJÁNLÓ

Elengedett kézzel - Hungarovox Kiadó, 2012

Részlet a kötet előszavából:

„Izgalmas munka – állapítottam meg az átadott kéziratokról, már első olvasás után. Jó néhány költeménnyel találkoztam már korábban is, szerzői esten, nyilvános beszélgetések keretében, vagy éppen a virtuális térben, s tudtam, hogy nem hebehurgya kezdővel, vagy örök csalódott újrakezdővel lesz dolgom, mégis meglepett a kötet érett egysége, tiszta hangja, szerény önbizalma. Ezt a könyvet olvasva egy érett alkotó tiszta, szép munkáját ajánlhatom az értő közönség figyelmébe.”- Gyimesi László -​​

 

Invitáló - Botz Domonkos Elengedett kézzel című verskötetének el- és megolvasásához

 

(A címre kattintva olvasható a recenzió.)

 

 

Szálkás keresztek - Hungarovox Kiadó, 2013

 

    A tematikusan fejezetekre bontott kötet akár korrajznak is mondható, melynek fókuszában az ember áll minden nagyságával és esendőségével együtt. Az első részben a szerző a hajdani kisgyermek szemével láttatja a világot, a kommunista diktatúra, a "kitelepítés" éveit, ami aztán szinte észrevétlenül hajlik át a felnőttkorba.

    A kötet második részében először tükröt tart, majd fricskát mutat a kornak a groteszk, a humor eszközeivel, felvillantva különböző megélt (valós) és elképzelt élethelyzeteket.

   A kötetben szereplő karakterek közt megtalálható az egyszerű gazdálkodótól a csaposon és az utcalányon át a pszichológusig szinte minden társadalmi réteg egy-egy tagja valós, vagy elképzelt élethelyzetekben.A tömören megfogalmazott, emberi érzéseket, pillanatnyi lelkiállapotokat, hangulatokat felvillantó párbeszédek minden esetben magukon viselik korunk, társadalmunk szutykos tenyérlenyomatát.

 

 

Papírképek - Hét Krajcár Kiadó, 2014

"... Három fejezetben nyújtja át a szerző ezeket a villanásnyi képeket. Az elsőben a rövid, mondhatni szikár novellák kapnak helyet. Egy-egy elkapott, ellesett szituáció, életkép csupán annyi körítéssel, amennyi a megértéshez szükséges. Nem magyaráz, nem akarja pasztellé oldani a sötétbe forduló színeket. A maguk eredeti döbbenetével adja elénk a tragikus élethelyzeteket. Felmutatja, mint ahogy a legnagyobb realista íróóriások tették, és nem vállalja magára a feloldás felsóhajtó megkönnyebbülését. Nem tölt szirupot a mérgezett italhoz, hogy könnyebben lenyelhesse az áldozat.
     Mint ahogy minden ember testében, lelkében ott laknak az ősök génjei heted, vagy hetvenheted íziglen, akként laknak szerzőnkben is Mikszáth, Móricz, Hemingway, Zola, de hozzá merem tenni: József Attila géndarabkái is. („Nem én kiáltok, a föld dübörög…”, és mindez neki is „Nagyon fáj!”)
     Amikor leül a vakítóan fehér és üres papírlap elé, hogy elindítsa rajta a tollát, valamennyien ott ülnek a székén, és vezetik az élet sűrűjébe mártott pennát. Valamennyiük arca felvillan a születő képekben, de mire a betűk szavakká, s ezek mondatokká formálódnak, egyetlen arcot mutatnak csupán: Botz Domonkosét."

                                                                                                  T. Ágoston László

Részlet a kötetből

 TRIPTICHON - Külvárosi Szentháromság

 

     Részlet Gyimesi László recenziójából:

 

"..... A közös kötet nem jelenti a háromféle költészet összemosását, nem vezet elvtelen, vagy akár bocsánatos kompromisszumokra. A szerelmi költészet háromfélesége markánsan megmutatkozik a könyvben, természetesen úgy, hogy mindhárom költőnél az egyedi módon megragadott szerelem százféle szépsége és szomorúsága egymással hol egybehangzó, hol vitatkozó egységet alkot.

    

    Alapos szerkesztői, példás könyvészeti munka segíti a befogadót a műélvezetben (Keglovics János remek borítója, tipográfiája kiemelendő).

    Nem tagadhatom, mindhárom költő iránt elfogult vagyok, pályafutásukat nem csak nyomon követem, hanem a magam szerény módján segíteni is szeretném. Semmiféle önérdek nem vezet ebben – ha csak az nem, hogy mindhárman a maguk módján azt az autonóm értékvilágot próbálják megtartani, amit én – a magam módján – szintén szeretnék megőrizni, gazdagítani. Ők talán előbbre tartanak, ki tudja, mégsem az irigyük, inkább a tisztelőjük szeretnék maradni. "

 

Botz Domonkos – Szarka István – Varga Rudolf: Triptichon – Külvárosi szentháromság – Napkelet Egyesület - Kiadó, 2013.

 

- Gyimesi László -

 

Amikor a bohóc felzokog - Hungarovox Kiadó - 2014

 

Használati utasítás

 

      A kötetet szobahőmérsékleten ajánlott olvasni, elgémberedett ujjakkal problémás lenne a lapozás, ugyanis megeshet, hogy az érzékenyebb lelkületűeknek, vagy a másként gondolkodóknak bizony, olykor lapozni kell, hiszen nem vagyunk egyformák, de ahogy ma mondani szokták, „ettől színes a világ”.

                                                                   

      A könyv olvasása közben olykor fellépő szájszárazságért, levertségérzetért és a bőrfelület nem kívánt elszíneződése miatt a szerző nem vállal felelősséget.

 

 

                                                                                                                        - B. D. -

 

 

 A kristály bűvöletében

 Ipartörténeti dokumentumkötet, 2014

 

     "Ez az album nem csak bepillantást enged, hanem egyben emléket is állít a nagy múltú, közel háromszáz éves Parádsasvári Üveggyár történetének, megismerteti az olvasókat, a látogatókat mindazon technológiai folyamatokkal, melyek végtermékei azok a használati és dísztárgyak, amelyek méltán szereztek hírnevet a világban nem csak a gyártó, hanem Magyarország számára is.
     
     A parádsasvári Kristály Galériában kiállított dísz és használati tárgyak nem pusztán hely, vagy ipartörténeti emlékeink egyike, hanem szerves részét képezik kulturális örökségünknek is."


(Előszó - részlet)
A címre kattintva további információk olvashatók a kötetről.

 

     

 

 

 Hegyektől ölelve

 Helytörténeti dokumentumkötet, 2014

 

 „Talán többet érdemelne az olvasó, mint amit ez a kötet nyújt, hiszen ezeréves múltunk, történelmünk egy-egy tájegységen keresztüli bemutatása már csak terjedelmi okok miatt sem lehetséges, így nem is adhat teljes képet, de most nem is ez volt a cél.


     Ez nem egy útikönyv, vagy útikalauz, nem fogja kézen fogva végigvezetni az olvasót pirkadatkor a kéken párás hegygerincen, és nem figyelmezteti az utazót egy páfrányokkal körbevett, kidőlt fatörzsre, vagy a vízben úszkáló, táplálék után kutató rákokra, legfeljebb a figyelmet próbálja meg ráirányítani mindarra a sok értékre, érdekességre, amit ez a térség kínál...."
    
(Részlet a kötet előszavából)

     

 

 

Irodalmi pályaudvar - interjúkötet - Rím Könyvkiadó, 2015

Részlet a kötet előszavából:

 

"Mindenek előtt talán a kötet címéről röviden. Hogy miért lett Irodalmi pályaudvar? Talán csak azért, mert hirtelen ötlettől vezetve, első felütésre ez bukott ki belőlem. Egy virtuális udvar, egy tér, ahol a hazai kortársirodalom színe-java megfordult és ahol akarva-akaratlan, mindenki hagyott maga után valamit, gazdagítva ezzel a hazai irodalom kincsestárát.

Az ezekből a hátrahagyott pályaképekből próbáltunk felszedegetni ezt-azt, mielőtt még végleg elfújta volna a szél...."

 

                                                                                           Botz Domonkos​

 

A kötet interjúalanyi közt ott vannak (a teljesség igénye nélkül):

Almássy Katinka - költő, műfordító​,

Baranyi Ferenc - Kossuth- és József Attila-díjas költő

Bene Zoltán író, szerkesztő,

Benke László - költő, író, újságíró, könyvkiadó,

Kaiser László - író, költő, dramaturg

Lukáts János - író, műfordító, szerkesztő,

Madár János - költő, főszerkesztő,

Szakonyi Károly - Kossuth- és József Attila-díjas író, drámaíró, dramaturg,

Varga Domokos György - író,​ újságíró​

és még sokan mások. ​

 

     

 

 

Irodalmi pályaudvar II. - interjúkötet - Hungarovox Könyvkiadó, 2016

Részlet a kötet előszavából:

 

„A bűnt, a csalást megértem. De a csalást a szavakban? (...) Aki ugyanis a szavakban csal, nem az életét sikkasztja, sinkófálja el, hanem a vallomás lehetőségét, azt a pillanatot, amiben még a vesztőhely is kisimulhat, mint egy szeretett arc, amikor megbékélt álomba hajol.”

 

- Pilinszky János -

Részlet Gyimesi László recenziójából:

 

 A második megálló

 

     „Tavaly jelent meg Irodalmi pályaudvar címmel Botz Domonkos és Varga Rudolf közös interjúkötete, amelyben 21 ismert, vagy majdnem ismert író, költő vallomásait olvashattuk, pályáról, életműről, világi, s egyéb dolgokról. A kötet sikere kikövetelte a folytatást, íme, itt a második megálló, az újabb pályaudvar, amelyben ismét huszonegy utazó osztja meg velünk gondolatait.

     Ismét vannak közöttük országos hírességek, Kossuth- és József Attila-díjasok, s vannak méltatlanul a szürke zónába szorultak. De nincsenek féltehetségek, akarnok-írók, minden szereplő szavai mögött egy-egy izgalmas életmű aranyfedezete szavatolja a gondolatok hitelességét.

     Érdemes lenne valamennyi lejegyzett beszélgetést elemezni, összehasonlítani a lényegében azonos kérdésekre adott sokszínű válaszokat, de e sorok íróját most nem a különbségek izgatták. Sokkal inkább az, hogy a kötet egésze együtt milyen üzenetet hordoz a magyar irodalomról, illetve a magyar irodalomnak….”

 

(A címre kattintva a teljes szöveg olvasható)

 

     

 

 

 

                                                                                      

 

     

 

 

Itáliai mesterek öröke - The Legacy of Italian Masters - iparművészeti album - Rím Könyvkiadó, 2016

Botz Yvette üvegművész a fény, a teret belakó boldogság szerelmese.

     Artisztikus, az anyagalakítás eleganciáját tükröző művei – a térelválasztóktól a dísztárgyakig, az ablaküvegektől a kisplasztikákig – azon túl, hogy szépek, a kellem bűvkörébe vonják a szemet, a művész gazdag képzeletvilágát személyiségjeggyé formálva, lélekrajzok.....

 

(A címre kattintva olvasható a teljes anyag.)

    

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                                                      

 

     

 

bottom of page